76 mm sistemi

KBE 76 sistem srednje zaptivke – AddOn

Kod KBE 76 AddOn se na kompletan 76mm PVC prozor sa oblogom, dodaje još jedno vezno krilo. Ova dodatna staklena zaštita pospešuje toplotnu i zvučnu izolaciju, mogu se ugraditi i specijalna stakla. Opciono može da se ugradi venecijaner, kao dodatni vid zaštite od pogleda i sunca.

Vezno krilo može da se primeni i na druge profile. Ovo krilo odlično odgovara za ugradnju kod sanacije starih objekata kao i kod novogradnje.

Vezno krilo se u potpunosti već sastoji od aluminijuma, pa je kod KBE 76 sa srednjom zaptivnom gumom, AddOn kompletan prozor spolja pokriven aluminijumskom oblogom. Prednost je što je vezno krilo sa prozorskim krilom u jednoj ravni, i time čini celinu i atraktivan spoj.

U ovoj kombinaciji, aluminijum oslikava eleganciju i najbolju otpornost na vremenske nepogode, visoku stabilnost i nudi najrazličitije mogućnosti lakiranja i nanošenja premaza.

PVC profil pruža izvanredne vrednosti toplotne i zvučne izolacije kao i visok stepen sigurnosti.

KBE 76 AddOn je pre svega izuzetno rešenje pri izboru prozora, pri čemu se za njegovu proizvodnju u mešavini sa svežom sirovinom koriste stabilizatori bez olova.

Kod KBE 76 AddOn se na kompletan 76mm PVC prozor sa oblogom, dodaje još jedno vezno krilo. Ova dodatna staklena zaštita pospešuje toplotnu i zvučnu izolaciju, mogu se ugraditi i specijalna stakla. Opciono može da se ugradi venecijaner, kao dodatni vid zaštite od pogleda i sunca.

Vezno krilo može da se primeni i na druge profile. Ovo krilo odlično odgovara za ugradnju kod sanacije starih objekata kao i kod novogradnje.

Vezno krilo se u potpunosti već sastoji od aluminijuma, pa je kod KBE 76 sa srednjom zaptivnom gumom, AddOn kompletan prozor spolja pokriven aluminijumskom oblogom. Prednost je što je vezno krilo sa prozorskim krilom u jednoj ravni, i time čini celinu i atraktivan spoj.

U ovoj kombinaciji, aluminijum oslikava eleganciju i najbolju otpornost na vremenske nepogode, visoku stabilnost i nudi najrazličitije mogućnosti lakiranja i nanošenja premaza.

PVC profil pruža izvanredne vrednosti toplotne i zvučne izolacije kao i visok stepen sigurnosti.

KBE 76 AddOn je pre svega izuzetno rešenje pri izboru prozora, pri čemu se za njegovu proizvodnju u mešavini sa svežom sirovinom koriste stabilizatori bez olova.