76 mm sistemi

KBE 76 sistem ivične zaptivke – AddOn

Želite optimalan komfor i kvalitetan dizajn? Onda je KBE 76 aluminijumski vezni prozor prava stvar.

Kod KBE 76 AddOn se na kompletan 76mm PVC prozor sa oblogom, doda još jedno vezno krilo. Ova dodatna staklena zaštita pospešuje toplotnu i zvučnu izolaciju, a mogu da se ugrade i specijalna stakla. Opcionalno može da se ugradi i žaluzina, kao dodatni vid zaštite od pogleda i sunca.

Vezno krilo se u potpunosti već sastoji od aluminijuma, pa je kod KBE 76 AddOn kompletan prozor spolja pokriven aluminijumskom oblogom. Prednost je što je vezno krilo sa prozorskim krilom u jednoj ravni i time čini celinu i atraktivan spoj.

Tako aluminijum daje eleganciju, otpornost na vremenske uslove, visoku stabilnost i veliki izbor dizajna pomoću najrazličitijih tehnika lakiranja i premaza.

PVC profil utiče na izvanredne vrednosti toplotne i zvučne izolacije, kao i visoku sigurnosnu funkciju.

KBE 76 AddOn je pre svega izuzetno rešenje pri izboru prozora, pri čemu se za njegovu proizvodnju  koriste stabilizatori bez olova u svežem materijalu i podložan je reciklaži.

Želite optimalan komfor i kvalitetan dizajn? Onda je KBE 76 aluminijumski vezni prozor prava stvar.

Kod KBE 76 AddOn se na kompletan 76mm PVC prozor sa oblogom, doda još jedno vezno krilo. Ova dodatna staklena zaštita pospešuje toplotnu i zvučnu izolaciju, a mogu da se ugrade i specijalna stakla. Opcionalno može da se ugradi i žaluzina, kao dodatni vid zaštite od pogleda i sunca.

Vezno krilo se u potpunosti već sastoji od aluminijuma, pa je kod KBE 76 AddOn kompletan prozor spolja pokriven aluminijumskom oblogom. Prednost je što je vezno krilo sa prozorskim krilom u jednoj ravni i time čini celinu i atraktivan spoj.

Tako aluminijum daje eleganciju, otpornost na vremenske uslove, visoku stabilnost i veliki izbor dizajna pomoću najrazličitijih tehnika lakiranja i premaza.

PVC profil utiče na izvanredne vrednosti toplotne i zvučne izolacije, kao i visoku sigurnosnu funkciju.

KBE 76 AddOn je pre svega izuzetno rešenje pri izboru prozora, pri čemu se za njegovu proizvodnju  koriste stabilizatori bez olova u svežem materijalu i podložan je reciklaži.