Sistemi prozora i ulaznih vrata

76 mm sistemi

KBE nudi kompletan sistem ivične i srednje zaptivke sa dubinim ugradnje od 76 mm, uključujući i varijante ulaznih vrata.

Sistem ivične zaptivke

Sistem ivične zaptivke je sistem prozora sa dva nivoa zaptivanja. Zaptivanje prozora odvija se preko spoljašnjeg i unutrašnjeg zaptivnog sloja, koji se nalazi na ivici.

Sistem srednjeg zaptivanja

Kod sistema sa srednjom zaptivkom,spoljašnji i time važniji sloj zaptivanja se nalazi u sredini profila. KBE nudi sisteme srednje zaptivke samo sa tri zaptivke, čime dodatno poboljšava toplotnu izolaciju.

Ulazna vrata

Osim balkonskih, terasnih i paralelnih podizno-kliznih vrata, KBE nudi i izuzetno stabilna ulazna vrata, koja mogu da se otvaraju ka unutra ili ka spolja. U ovom odeljku pronaći ćete ova ulazna vrata u svim mogućim varijantama.