Sistemi prozora i ulaznih vrata

70 mm sistemi

KBE nudi sisteme sa dubinom ugradnje od 70mm, sistem sa ivičnim zaptivanjem u varijanti ravnih profila sa 6 komora.

Sistem ivične zaptivke

Pod sistemom sa ivičnim zaptivanjem podrazumeva se prozorski sistem sa dve zaptivne ivice. Zaptivanje prozora usleđuje preko spoljne i unutrašnje zaptivne ivice.

Ulazna vrata

KBE nudi dodatno uz balkonska, terasna i paralelno-klizno-nagibna vrata i izuzetno stabilna ulazna vrata, sa otvaranjem ka unutra i ka spolja. U ovom odeljku prikazana su ulazna vrata u svim mogućim varijantama.