KBE - About us


Sistem kućnih vrata KBE 76


Inovativni sistem KBE 76 se koristi ne samo na prozorima, već i na kvalitetnim kućnim vratima, balkonskim vratima, vratima za terasu, kao i paralelno-kliznim kip vratima. Sistem kućnih vrata nudi izvanredne izolacione vrednosti za toplotnu i zvučnu izolaciju, kao i optimalnu zaštitu od jakih kiša i povećanu otpornost pri opterećenju usled naleta vetra. Sistem kućnih vrata KBE 76 je dostupan u različitim varijantama. Bez obzira da li se otvaraju ka unutra, ka spolja, sa ili bez aluminijumske obloge, bela ili obložena, bez falca, sa ispunom vrata ili radije ostakljena. Nijedna želja ne ostaje neispunjena.

  • Visok stepen zaptivenosti i toplotne izolacije
  • Ergonomska: prag bez barijera
  • Prag visoke izolacije
  • Visok stepen zaštite protiv nasilnog otvaranja
  • Velika sloboda pri osmišljavanju: beli PVC, široka paleta boja, površine sa teksturom ili elegantan dizajn sa sistemom AluClip
  • Dodatna zaštita od jakih kiša
  • Upotreba posebnih funkcionih stakala ili komercijalnih ispuna vrata