KBE - About us


88mm sistem


 • Poboljšana termoizolacija polaganjem stakla u dublji profil, sa optimalnom ugradnom dubinom od 88mm
 • Šestokomorna tehnologija
 • Moderan dizajn
 • Različite ukrasne varijante i veliki izbor boja
 • Lakša obrada upotrebom samo jednog kompleta dodatnih testera
 • Poboljšana ekonomičnost izradom jednakih falcova u okviru i krilu
 • Dodatna toplotna, zvučna i sigurnosna zaštita postignuta dubljim (falcom) usekom za staklo
 • Poboljšana statika
 • Optimalna montaža
 • Upotreba bezolovnog greenline stabilizatora u novim materijalima i recikliranih materijala u unutrašnjosti profila
 • Mogućnost ugradnje središnjeg zaptivanja
 • Visok nivo kompatibilnosti

Reference

Referenz 1 Referenca 2 Referenca 3 Referenca 4