KBE - About us


Materijali


greenline - sirovina za prozore budućnosti

Kao jedini veliki proizvođač profila Profine-grupa u celokupnom procesu proizvodnje PVC-profila serijski koristi sirovine sa hemijskim stabilizatorima na bazi kalcijum-cinka, čime izbegava primenu olova.
Nova generacija PVC-profila za prozore već danas ispunjava ekološke zahteve budućnosti i u potpunosti je u skladu sa dobrovoljno uvedenim propisima „Vinyl 2010“, kao i sa ciljem koji je postavila ekološka komisija Evropske unije da se upotreba olova kao stabilizatora izbegava u industrijskoj proizvodnji.

Posebne procedure od proizvodnje sirovina do reciklaže gotovog proizvoda postaju suvišne izbacivanjem iz procesa proizvodnje teškog metala olova. Osim toga greenline-prozori imaju naravno sve klasične i ekonomične prednosti prozora izrađenih od PVC-materijala, kao što su izdržljivost, trajnost, odličan protok toplote, otpornost na vremenske prilike i kvalitetne površine.

Upotrebom bezolovnog greenline stabilizatora KBE, zajedno sa partnerskim pogonima preuzima odgovornost i vodi računa o čoveku i njegovoj okolini - u duhu poptovanja trajnih vrednosti.
Kao jedan od osnivača inicijative za reciklažu prozora - REWINDO garantujemo reciklažu demontiranih PVC prozora u okviru zatvorenog sirovinskog kruga.

www.rewindo.de

Downloads