KBE - About us

Kompanija

 

Principi


KBE je više od snabdevača profila. Mi nismo zadovoljni samo ponudom visoko kvalitetnih profila za naše kupce, već se vidimo i kao partneri, kreatori individualnog i ukupnog rešenja svih pitanja u vezi sa prozorima.

Kao fleksibilni serviser za uspeh kupca KBE daje podršku od početka partnerstva. Kao npr. kod izrade, u svim pitanjima proizvodnje kao i kod izbora i upotrebe mašina i alata.

Sa individualnim marketinškim servisom, unapređenjem prodaje i savetovanjem sa arhitektama, pratimo želje naših kupaca. A obuka saradnika za različita područja se podrazumeva.

KBE usmerava sve snage ka zahtevima kupaca. Jednog smo svesni: mi možemo biti uspešni samo ako učvrstimo poziciju na tržištu.